Κρασιά

Φίλτρα

 • Παραγωγός: Κτήμα Λαντίδη
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 13%
 • Χρονιά: 2016

Μίκρη κιβωτός Ροζέ 2016

 • 7,60 €
 • Παραγωγός: Ελληνικά Κελάρια
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 12%
 • Χρονιά: 2014

Μελλισσομαντρα Ροζέ

 • 7,00 €
 • 4,50 €
 • Παραγωγός: Κτήμα Χατζηγεωργίου
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 12%
 • Χρονιά: 2016

ΚΑΒΕΙΡΩ ΡΟΖΕ

 • 8,50 €
 • Παραγωγός: Κτήμα Κυρ Γιάννη
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 13%
 • Χρονιά: 2015

Ακακίες Ροζέ

 • 6,70 €
 • Παραγωγός: Κτήμα Τσιλιλή
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 13%
 • Χρονιά: 2016

Ασκητικός Ροζέ

 • 5,20 €