Κρασιά

Φίλτρα

 • Παραγωγός: Παπαγιαννάκου
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 13%
 • Χρονιά: 2018

ΚΑΛΟΓΕΡΙ – CABERNET SAUVIGNON

 • 13,00 €
 • Παραγωγός: Κτήμα Κυρ Γιάννη
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 14%
 • Χρονιά: 2020

Μπλε Τρακτέρ Ερυθρό 2020

 • 9,50 €
 • Παραγωγός: Ελληνικά Κελάρια
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 13%
 • Χρονιά: 2020

TSIGELLO ΕΡΥΘΡΟ ΞΗΡΟ ΡΟΥΒΑΛΗ

 • 14,00 €
 • Παραγωγός: Κτήμα Λαντίδη
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 14%
 • Χρονιά: 2018

CUVEE LANTIDES

 • 15,00 €
 • Παραγωγός: Costa lazaridi
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 15%
 • Χρονιά: 2018

Οινότρια Γη - Syrah & Αγιωργίτικο

 • 38,00 €
 • Παραγωγός: Τσάνταλη
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 13%
 • Χρονιά: 2018

Ραψανη Ντουγκος Ερυθρο 750ml

 • 9,50 €
 • Παραγωγός: Costa lazaridi
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 15%
 • Χρονιά: 2018

Αμέθυστος Cava

 • 25,00 €
 • Παραγωγός: Μέγα σπήλαιο
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 14%
 • Χρονιά: 2019

ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΙΙΙ CUVÉE ΕΡΥΘΡΟ

 • 9,50 €
 • Παραγωγός: Costa lazaridi
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 15%
 • Χρονιά: 2018

Οινότρια Γη Cabernet Sauvignon – Αγιωργίτικο

 • 20,00 €
 • Παραγωγός: Κτήμα Χατζημιχάλης
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 14%
 • Χρονιά: 2016

PRIMA TERRA ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ REFOSCO - MERLOT

 • 8,00 €
 • Παραγωγός: Κτήμα Χατζημιχάλης
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 13%
 • Χρονιά: 2008

PRIMA TERRA ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ - SYRAH

 • 9,90 €
 • Παραγωγός: Μέγα Σπήλαιο Cuvee
 • Ποσότητα: 12lt
 • Vol: 15%
 • Χρονιά: 2016

ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ III CUVEE ΕΡΥΘΡΟ 12LT

 • 235,00 €
 • Παραγωγός: Μέγα Σπήλαιο Cuvee
 • Ποσότητα: 5lt
 • Vol: 15%
 • Χρονιά: 2016

ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ III CUVEE ΕΡΥΘΡΟ 5LT

 • 91,00 €
 • Παραγωγός: Μέγα Σπήλαιο Cuvee
 • Ποσότητα: 3lt
 • Vol: 14%
 • Χρονιά: 2016

ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ III CUVEE ΕΡΥΘΡΟ 3LT

 • 60,00 €
 • Παραγωγός: Κτήμα Χατζημιχάλης
 • Ποσότητα: 1.5lt
 • Vol: 14%
 • Χρονιά: 2003

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΚΤ. VACCHIUS VINUM ΕΡΥΘΡΟΣ 1.5LT

 • 300,00 €
 • Παραγωγός: Nico Lazaridi
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 13%
 • Χρονιά: 2006

PERPETUUS NICO LAZARIDI 2006

 • 52,00 €