Κρασιά

Φίλτρα

 • Παραγωγός: ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 14%
 • Χρονιά: 2022

Παπαργυρίου The Unique Mavrostyfo

 • 32,00 €
 • Παραγωγός: Αιβαλής
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 15%
 • Χρονιά: 2020

ΑΙΒΑΛΗΣ ΑΡΜΑΚΑΣ

 • 120,00 €
 • Παραγωγός: ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 14%
 • Χρονιά: 2019

ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΡΙΖΟ

 • 73,00 €
 • Παραγωγός: ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 14%
 • Χρονιά: 2018

ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΑΝΑ ΠΕΤΡΑ ΝΑΟΥΣΑ

 • 90,00 €
 • Παραγωγός: ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 14%
 • Χρονιά: 2018

ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ KAYAFAS ΝΑΟΥΣΑ

 • 50,00 €
 • Παραγωγός: NAVITAS
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 14%
 • Χρονιά: 2021

NAVITAS TERRE DE ZEUS XINOMAVRO

 • 18,00 €
 • Παραγωγός: NAVITAS
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 14%
 • Χρονιά: 2020

NAVITAS 2919M CABERNET SAUVIGNON

 • 22,00 €
 • Παραγωγός: KITRVS WINERY
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 14%
 • Χρονιά: 2016

LOST HELLANICO ΚΤΗΜΑ KITRVS

 • 23,00 €
 • Παραγωγός: KITRVS WINERY
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 14%
 • Χρονιά: 2018

KITRVS SYRAH

 • 20,00 €
 • Παραγωγός: Κτήμα Βουρβουκέλη
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 13%
 • Χρονιά: 2018

Κτήμα Βουρβουκέλη Βιολογικό Κρασί Μαυρούδι Ερυθρό Ξηρό

 • 20,00 €
 • Παραγωγός: Mortlach
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 14%
 • Χρονιά: 2022

MOSCHOPOLIS AIORA ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ

 • 20,00 €
 • Παραγωγός: MOSCHOPOLIS WINERY
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 15%
 • Χρονιά: 2020

MOSCHOPOLIS 18 MAVROTRAGANO SYRAH

 • 23,00 €
 • Παραγωγός: Κτήμα Μουσών
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 13%
 • Χρονιά: 2023

Clio Η Ερυθρή Μούσα

 • 7,00 €
 • Παραγωγός: Κτήμα Μουσών
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 13%
 • Χρονιά: 2022

ΜΟΥΣΩΝ ΧΡΥΣΟΛΙΘΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ

 • 12,00 €
 • Παραγωγός: Κτήμα Μουσών
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 13%
 • Χρονιά: 2023

Κτήμα Μουσών 9 Ερυθρός

 • 9,00 €
 • Παραγωγός: Κτήμα Μουσών
 • Ποσότητα: 750ml
 • Vol: 15%
 • Χρονιά: 2021

Κτήμα Μουσών Syrah

 • 24,00 €